Pravidla mini skateparku

Pravidla mini skateparku Frýdek-Místek

Ve skateparku je ježdění na vlastní nebezpečí a zodpovědnost, provozovatel nezodpovídá za případné úrazy nebo újmy na zdraví či věci. Dále je nutno dodržovat níže uvedená pravidla.

 1. V prostoru mini skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, kolečkových bruslích a koloběžkách. (ostatní adrenalinová „vozítka“ jako MTB, BMX či snake je možný pouze po dohodě s provozovatelem)
 2. Užívání plochy a překážek i pohyb v tomto mini skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 3. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel mini skateparku nenese žádnou odpovědnost.
 4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností v mini skateparku (jízda na překážkách).
 5. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru mini skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli mini skateparku.
 6. Každý návštěvník mini skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vyveden za účasti policie, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
 7. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 8. Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu, v případě zjištění podnapilosti bude tato osoba vykázána z areálu mini skateparku. Provozovatel je oprávněn u návštěvníků provádět namátkovou kontrolu hladiny alkoholu dechovou zkouškou.
 9. Osoby mladší 10 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 10. Osoby mladší 15 let musí používat při jízdě ochranou přilbu, chránič kolen, loktů i zápěstí.
 11. Osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu v areálu, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.)
 12. Osobám mladším 18 let je doporučováno používat při jízdě ochranou přilbu.
 13. Návštěvník svým vstupem do mini Skateparku Frýdek-Místek uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu,smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu ,a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 14. Do areálu skateparku není dovolen vstup se psi ani s jinými zvířaty.

V areálu skateparku je z a k á z á n o :
- Vnášení alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek.
- Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
- Vnášení skla.
- Konzumovat alkoholické nápoje, vyjma akcí a prostorů určených provozovatelem.
- Pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek vstupovat na překážkovou plochu a na překážky nebo je aktivně využívat.
- Kouřit a užívat jakékoli druhy omamných či psychotropních látek.
- Jakkoliv využívat konstrukci překážek (lezení, šplhání či zavěšování).
- Poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku.
- Rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky.
- Vstupovat na překážkovou plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost.

- Vstupovat divákům do prostoru překážkové plochy a na překážky.
- Odkládat osobní věci (batohy, oblečení apod) v prostoru překážkové plochy a na překážkách.