Evropa v rekonstrukci!!!

Velmi dobře známý spot Evropa je ve stádiu rozebírání a oprav. Včera když jsem šel kolem, všiml jsem si, že se tam něco děje, šel jsem se tam podívat a vypadá to, že se to bude celé postupně rozebírat. Už nyní je vytrhaná všechna dlažba na schodech a myslím si, že postupem času tento monument zmizí nadobro nebo se postaví něco jiného. Takže informace pro všechny, kteří se chtějí nyní vydat pojezdit na tzv. "EU"----> nedá se tam jezdit!

UPDATE z www.frydekmistek.cz:

Další akcí, jež byla v těchto dnech zahájena, je oprava prostranství před bývalým kinem Petra Bezruče. Na náměstí Evropy projde opravou podstavec pod sochou. Poničené žulové desky budou vyměněny za nové.
V rámci této akce dojde ještě k výměně staré dlažby 30 x 30 cm za zámkovou před nákupním střediskem „Ještěr“.
Na tyto akce město vyčlenilo 2,887 mil. korun.

 

Náměstí evropy, kdy ještě bylo v celkem ucházejícím stavu. (Sice bez býka, ale bylo:-))

Evropa